Kontaktpersoner

Kitt Aspnes og Sigrid Grannes

Mobilnummer 901 26 429 (Sigrid)
E-postadresse nksmaiblomsten@gmail.com
Postadresse 7863 Overhalla
Facebook Offentlig gruppe
Mer informasjon/beskrivelse