Video ikke lenger tilgjengelig.

Behandlede saker:

 • Vurdering av ordførergodtgjørelse og godtgjørelse for folkevalgte forøvrig for 2009
 • Einar Marius Nysæther - søknad om fritak fra verv som kommunestyrerepresentant
 • Søknad om salgsbevilling - ICA Nær Overhalla
 • Årsmelding og regnskap for Midtre Namdal Regionråd
 • Beredskapsplan for vannforsyning (basert på risiko og sårbarhetsanalyse). Utbygging av vannbehandlingsanlegget i Rakdalsåsen
 • Kommunale veger - Økning av driftsbudsjettet for 2009
 • Ny plandel til plan- og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse
 • Overhalla barne- og ungdomskole - byggetrinn 1, budsjettregulering
 • Støtteordning ved salg av kommunale tomter - bygging av energieffektive boliger
 • Endring/utvidelse av reguleringsplan for Sjåenget - 2. gangs behandling/sluttbehandling
 • Gjennomføring av tiltak i henhold til energianalyse Overhalla helsesenter
 • Utbygging av biobrenselbasert varmesentral for Overhalla helsesenter og Overhalla kommunehus
 • Stedsutvikling Ranemsletta - Prosjektrapport
 • Stedsutvikling Skage sentrum - Prosjektrapport