Formannskapets forslag ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 16. juni. Dokumentet kan også leses på Servicesenteret, 1. etg. på kommunehuset.

Formannskapets forslag til vedtak: særutskrift av F-sak 73/20.

Opprinnelig plan: Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023