Pasienter og beboere innenfor de nevnte stedene kan ha forhøyet risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronaviruset.

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte, og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter og beboere.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.


Helsedirektoratet anbefaler at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

 • Personer som vært i områder med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dager.
  Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Fhi sine nettsider.
   
 • Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med koronaviruset.

  Nærkontakt defineres som:
  - bodd i samme husstand
  - pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr
  - oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med koronaviruset på fly
  - har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med koronavirus

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider.

 • Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. Koronaviruset kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

Den samme risikovurderingen vil kunne omfatte personer i bofellesskapene for utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene, slik at de overnevnte rådene også vil være gjeldene for besøkende til dem.

Det vises forøvrig til fortløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om koronaviruset.

Lokal informasjon i Overhalla.