Kommunens kriseledelse driver fortløpende med håndtering av koronaviruset og smitteforebygging. Større arrangementer kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og etterpå i lokalsamfunnet. Vi gjør fortløpende vurderinger av hvilke arrangementer som bør avlyses. Kommunens kriseledelse vektlegger hensynet til liv og helse som særlig kan berøre risikoutsatte grupper i befolkningen. Å redusere og forsinke mulig smittespredning er derfor viktig. Vi baserer oss på nasjonale råd og retningslinjer. Smittevernlovens bestemmelser gir kommunen myndighet til å iverksette tiltak.

Denne informasjonen vil kunne endres fortløpende. Følg derfor med på endringer her.


Anbefalinger og restriksjoner:

  1. Generelt anbefaler kommunen at det nøye vurderes hvilke arrangementer som er nødvendig å gjennomføre i tiden framover.

  2. Personer som er i risikoutsatte grupper bør nøye vurdere og begrense hva slags arrangementer og reiser en deltar på. Les på FHI sine sider hvilke grupper dette omfatter.

  3. Helsearbeidere bør nøye vurdere og begrense hva slags arrangementer og reiser en deltar på.

  4. Arrangementer med mer enn 30 deltakere som er rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronavirus skal ikke gjennomføres. Les på FHI sine sider hvilke grupper dette omfatter.

  5. For alle arrangementer med mer enn 30 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av kommunen dersom arrangør likevel tenker å gjennomføre arrangementet.

    Det søkes om godkjenning ved å fylle ut skjema her

    Overhalla kommune/kommuneoverlegen vil vurdere henvendelsen og gi en tilbakemelding. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.

  6. For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltagelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver. Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig. Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.