Gå direkte til søknadsskjema

Vi søker etter to stk. renholdere i henholdsvis 80% og 60 % stilling for fast ansettelse i Overhalla kommune. 

Arbeidssted er for tiden Overhalla barne- og ungdomsskole.

Fagbrev ønskelig, men søkere med relevant praksis blir også vurdert.

Må disponere egen bil.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontaktperson for stillingene er renholdsleder Trond Geving, tlf. 48 24 41 45.

Send oss elektronisk søknad innen 31.01.2020