Kommunal- og regionaldepartementet sender 10 ganger i året ut et elektronisk nyhetsbrev, "Kommunalnytt", med oppdatert informasjon og nyheter innen kommuneøkonomi, kommunejuss, fornying, valg og lokaldemokrati. Les nyhetsbrev på Regjeringen.no!