Sekretær Greta Ness
Telefonnummer  
Mobilnummer 918 79 518
E-postadresse greta.ness@hotmail.com 
Postadresse Grovin 2, 7860 Skage i Namdalen