Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sky Pixabay

Digitalisering i helse og omsorg

Ved å bruke digitale løsninger og teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Nytt tomtefelt i Skageåsen

Bo på Skage - nye boligtomter

Skageåsen III trinn 4 er det siste byggetrinnet i Skageåsen. Det nyregulerte området er tilpasset nye trender og har store tomter med fin utsikt og beliggenhet.
Området ligger sentralt til – med gode forbindelser til både skole og barnehage, samt gode forbindelser til Namsos og kommunesenteret i Overhalla.

Illustrasjonsbilde stedsutvikling. Foto: Pixabay

Stedsutvikling

Vi ønsker å øke verdiskapingen og næringsutviklingen for at Overhalla skal bli attraktiv for nye innbyggere og virksomheter. Stedsutviklingen består av prosesser og tiltak som påvirker attraktiviteten og veksten til et sted. Det dreier seg om sentrumsopprusting, etablering av møteplasser, fysisk utforming av offentlige rom, oppmerking av turstier, festivaler og kulturelle hendelser og tilrettelegging for næringsetablering. 

Sykkel3

Sykkelkommune nr. 1!

Her kan du se hvilke prosjekter vi driver med innenfor sykkelsatsinga og folkehelse.

Logo Overhalla-TV

Overhalla-TV

Som en del av vårt kommunikasjonsarbeid har vi startet et TV-prosjekt som skal erstatte det mer tradisjonelle "bygdebladet". Vi håper du liker konseptet og at du fortsetter å følge med på Overhalla-TV fremover. Her finner du tidligere episoder.

Obus_ferdig

Skoleutbygging på OBUS

I desember 2012 fattet kommunestyret vedtak om bygging av ny barneskole. Denne skulle planlegges slik at skole, kulturskole og bibliotek kom i samme bygg. Vedtaket sa at skolen skulle bygges i passivhusstandard. Her legger vi alle aktuelle nyheter om denne saken.

Følg byggeprosessen på Facebook!

Hjerte i hekk

Rusforebyggende arbeid

Overhalla kommune har sett behovet for en økt satsning på forebygging av rusavhengighet, samt bedre koordinerte tjenester.

Logo Økoløft

Økoløft i kommuner

Overhalla kommune deltok fram til 2010 i et prosjekt som skulle øke forbruk og produksjon av økologisk mat.