09.00 Kransnedleggelse ved minnesmerket på Ryggahøgda

Tale ved Tore Hongset


09.00-11.00 NKS Maiblomsten serverer gratis frokost på OBUS


11.00 Barnetog til Ranemsletta

Oppstilling ved OBUS fra kl. 10.30.
Skolekorpset deltar. Toget går rundt sykeheimen og stanser ved hovedinngangen. Appell ved sokneprest Anders Hammer, Przemyslaw Mikolajczyk på piano. Korpset spiller før og etter appellen.
Toget går tilbake til skolen med stans og kransnedleggelse ved minnestøtta ved kirka.

Oppstilling i barnetoget på OBUS:

1. Flaggborgen ved 5.klasse
2. Gammelstua barnehage
3. Ranemsletta barnehage
4. Moamarka barnehage
5. Korpset
6. Obus 
7. Montesorri


12.00 Arrangement på Gimle

Gratis inngang. Salg av brus, kaffe, kake, is og pølse. 
Leker i idrettshallen og på kunstgresset
Tale ved 7. klasse på OBUS. 


13.00 Barnetog fra Hunn skole

Oppmøte ved Hunn skole kl. 12.30.
Korpset deltar. Toget går til Skage Frivilligsentral. Appell ved Anders Hammer, Przemyslaw Mikolajczyk på piano. 2 musikkinnslag. Tale ved 7. klasse Hunn skole.
Toget fortsetter til Solvoll.

Oppstilling i barnetoget på Hunn skole:

1. Flaggborg v/7. klasse
2. Skolestartere
3. Skage barnehage
4. Korps
5. Hunn skole (1.-7. klasse)
6. Alle andre som vil delta i toget.
 

Ca. 14.00 Arrangement på Solvoll

Gratis inngang med salg av kaffe, kaker, pølse med brød, is. (Kan betale både med Vipps og kontant). Tradisjonell feiring med leker for barna.


Skage Frivilligsentral:

Festlig lunsjtallerken og et mangfoldig kakebord samt brus, te, kaffe og is v/Skage sogn sanitetsforening fra 11.00-15.30.


14.00 Arrangement på Øysletta

Arrangeres av Øysletta grendelag. Servering av sodd, kaffe og kaker. Tale for dagen. Leker for barna.
Inngang: 100 kr for voksne, 50 kr for barn.


19.00 Folketog på Ranemsletta

Oppstilling i Namsengata fra kl. 18.45.
Toget går til sykeheimen med stans foran hovedinngangen før det går tilbake til Namsengata.

Taler for dagen ved Per Olav Tyldum (Ordfører) og Faiso Rashid Ali (innbygger med internasjonal bakgrunn).
Speedgudstjeneste med organist ved sokneprest Anders Hammer og Przemyslaw Mikolajczyk på piano.


Vi ønsker at alle overhallinger, lag og foreninger trekker ut og lager en flott folkefest og feiring av nasjonaldagen vår!