En av våre ansatte i hjemmetjenesten er bekreftet smittet av koronavirus. Den ansatte har hatt få eller svært vage symptomer på sykdom og har derfor vært på jobb enkelte dager, før vedkommende gikk i karantene og så ble isolert hjemme etter påvist smitte. 

Alle våre tjenestemottakere som har hatt besøk av vedkommende er nå kontaktet og satt i karantene. For flere er karanteneperioden allerede utløpt uten tegn til smitte. Alle følges opp videre etter behov. Noen pårørende er også varslet etter en nærmere vurdering.

Øvrige ansatte som har vært i nær kontakt med den smittede er også satt i karantene.

Overhalla kommune har fullt fokus på å forebygge og redusere smittespredning. I likhet med andre kommuner og øvrige helsetjenester må vi likevel forvente at det kan komme smittetilfeller også blant ansatte. Dette må vi håndtere fortløpende på best mulig vis.

Eventuelle henvendelser fra media kan rettes til ordfører Per Olav Tyldum.