Søndag 22. mars ble det påvist smitte av koronavirus hos en person som er bosatt i Overhalla. Personen er isolert i eget hjem. Nærkontaktene er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing er gjennomført i tråd med prosedyre. De som har vært i kontakt med den smittede personen er kontaktet.

Henvendelser fra media kan rettes til ordfører Per Olav Tyldum på telefon 482 26 334.