I samspill med berørte lag/organisasjoner som bedriver løypekjøring, er Overhalla kommune positiv til at det kan opprettes en frivillig betalingsordning for tilskudd til løypekjøring som kommer berørte lag/organisasjoner til gode.


Aktuelt
Skiløyper i Overhalla