Leder

Tone Leirvik Tømmerås

Mobilnummer 481 58 632
Postadresse Sørsivegen 2313, 7863 Overhalla
E-postadresse oysletta.sanitetsforening@gmail.com
Mer informasjon/beskrivelse Styre:

Leder: Tone Leirvik Tømmerås
Nestleder: Ingunn Olstad Grongstad
Sekretær: Solvår Rustad Rian
Kasserer: Evy Rekstad Saugen
Styresmedlem: Laila Johansen Auve
Styresmedlem: Anne Ovidie Hagerup
Varamedlem: Siv Janne Aurstad