Leder

Jan Ivar Valskrå

Mobilnummer 90 94 58 80
E-postadresse jan.ivar.valskra@ntebb.no
Postadresse 7863 Overhalla