Dette er historien om hvordan fosterfamilien ble til. Barnevernleder Kirsti Myrvang gir oss et innblikk i fosterbarns hverdag og nyttig informasjon om fosterhjemsordningen. Målet med denne episoden er at flere skal vurdere om de har rom for en til.

Tusen takk til alle som har bidratt til programmet!


Kontakte redaksjonen?
Julie Brucker (prosjektleder)
Siri Hongseth
Torunn Grønnesby
Asle Lydersen

Ta kontakt med oss hvis du har tips til tema vi kan ta opp!

Nytt konsept
I 2017 har vi bestemt oss for å ta for oss ett bestemt tema i hver episode. Det blir mindre variert innhold med hensyn til tema, og vi går heller i dybden på utvalgte problemstillinger. Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår for å se mer Overhalla-TV :)


Aktuelle lenker
Hvorfor Overhalla-TV?
Andre episoder
Kommunen i sosiale medier