Fysioterapeut Maia forteller om hva som skjer i kroppen når vi er i aktivitet, og om hvilke tilbud vi har i kommunen. Kultursjef Siri oppfordrer alle innbyggere til å ta naturen i bruk, og kanskje være litt mer aktiv i året som kommer...  1f 642.png

Tusen takk til alle små og store som har bidratt til programmet!

God jul!

Se episoden:

Kontakte redaksjonen?
Julie Brucker (prosjektleder)
Siri Hongseth
Torunn Grønnesby
Asle Lydersen

Ta kontakt med oss hvis du har tips til tema vi kan ta opp!


Aktuelle lenker
Hvorfor Overhalla-TV?
Andre episoder
Kommunen i sosiale medier