Leder

Ann Gregersen

Telefon / mobilnummer 742 82 102 / 905 25 995
E-postadresse gartnergregersen@gmail.com
Postadresse Brudalen 30, 7860 Skage i Namdalen
Webside https://www.sv.no/trondelag/
Mer informasjon/beskrivelse Lokallag av det politiske partiet Sosialistisk Venstreparti.