Leder Olav Jule
Mobilnummer 977 70 841
E-postadresse overhalla@skytterlag.no
Postadresse Kleppavegen 23, 7860 Skage i Namdalen
Mer info nettside