Leder Steinar Lian
Mobilnummer 911 20 175
E-postadresse overhall@online.no
Postadresse Mølnvegen 2, 7864 Overhalla
Webside Overhalla Røde Kors
Mer informasjon/beskrivelse Hovedforening, juridisk ansvarlig for all virksomhet Røde Kors har i Overhalla.
Overhalla RØFF, Omsorg og RKH har egne styrer, budsjett og aktiviteter.