Leder Oddbjørg Hammer
Mobilnummer 482 06 987
E-postadresse  
Postadresse Krampen, 7977 Høylandet