Leder Louise Weider
Mobilnummer 971 38 166
E-postadresse louise.weider@ntebb.no
Postadresse Haugomvn. 48, 7863 Overhalla
Facebook Åpen Facebook-gruppe
Mer informasjon/beskrivelse Formål: Formidle kunst til nærmiljøet.
Avholde kunstutstillinger og kurs.
Bidra til at barn og unge får innblikk i ulike kunstformer.
Kjøpe inn og leie ut kunstverk.