Leder Solveig H. Strømme
Telefonnummer 742 81 537
Mobilnummer 943 17 727
E-postadresse solveigkhs@hotmail.com
Postadresse Krabbstuvn. 35, 7863 Overhalla
Facebook Åpen Facebook-gruppe
Mer informasjon/beskrivelse Formål: Formidle kunst til nærmiljøet.
Avholde kunstutstillinger og kurs.
Bidra til at barn og unge får innblikk i ulike kunstformer.
Kjøpe inn og leie ut kunstverk.