Leder Morten Stene
Mobilnummer 909 69 299
E-postadresse Morten.stene3@ntebb.no
Postadresse Rådyrvegen 32, 7805 Namsos
Webside  
Mer informasjon/beskrivelse

Overhalla Arbeiderparti er i dag det nest største partiet i Overhalla og har 5 representanter i kommunestyret. 

Noe av det viktigste Overhalla Arbeiderparti arbeider for er at det skal være attraktivt å bo i kommunen, gjennom god kvalitet på det som tilbys av boliger, tomter, barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester, service, fritidstilbud og handel.