Uke 5

Mandag 27. januar
Komitemøter i Namdal Regionråd, Namsos
Fylkesstyremøte i SP-Trøndelag

Tirsdag 28. januar
Planlegging til kommunalpolitisk toppmøte i Oslo
Barseltreff Frivilligsentralen

Onsdag 29. januar
Markering første kunde med fiberbredbånd, Øysletta

Torsdag 30. januar
Ingen spesielle avtaler

Fredag 31. januar
Representantskapsmøte i Namdal Rehabilitering, Høylandet

Uke 6

Mandag 3. februar
Informasjonsmøte, Steinkjer Planlegging

Tirsdag 4. februar
Middag med næringskomiteen i Trøndelag fylkeskommune, Namsos

Onsdag 5. februar
Årsmøte i partnerskapet NORD.Varaordfører deltar
Møte i Namdal Regionråd.Varaordfører deltar
Besøk i Overhalla av næringskomiteen i Trøndelag fylkeskommune.  

Torsdag 6. februar
Ingen spesielle avtaler

Fredag 7. februar
Møte med elever i Grong Videregående skole sammen med prosjektleder i "Ung i Overhalla"
Fylkesårsmøte i Senterpartiet.