Sakliste Kommunestyremøte 27. april

Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 22/15

Eventyret om Overhalla - utsmykning av nytt skolebygg

 

PS 23/15

Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2014
Vedlegg:

  1. Årsrapport 2014

 

PS 24/15

Overhalla idrettslag. Søknad om kommunalt tilskudd og lånegaranti ved renovering av Svenningmoen kunstgressbane.
Vedlegg:

  1. Søknad om støtte til ny kunstgressbane
  2. Prosjekt "Nytt kunstgressdekke 2015" Svenningmoen

 

PS 25/15

Godkjenning av vertskommuneavtale brannVedlegg:

  1. Vertskommuneavtale vedrørende brannsamarbeidet mellom Overhalla kommune, Høylandet og Grong kommune

 

PS 26/15

Utviklingsprogrammet for byregioner - fase 2
Vedlegg:

  1. Prosjektskisse "Namsosregionen - Infrastruktur for økt samhandling og økonomisk vekst"

 

PS 27/15

Kjøp elbiler 2015

 

PS 28/15

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal
Vedlegg:

  1. Faktainnhenting om kommunene i Indre og Midtre Namdal