Sakliste

Les og last ned sakliste her.

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 48/16

Endring av navn for det kommunale rådet for likestilling av funksjonshemmede

 

PS 49/16

Godkjenning av folkeavstemning 23.5.2016
Vedlegg:

 1. Valgstyrets møtebok

 

PS 50/16

Kommunereformen - endelig vedtak for Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Intensjonsavtale MN+ underskrevet versjon 180316
 2. Fordeler og ulemper ved alternativene for Overhalla pr april 2016

 

PS 51/16

Forvaltningsrevisjonsrapport - arkivtjenester
Vedlegg:

 1. Saksprotokoll - Sak 14-16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivtjenesten

 

PS 52/16

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17 - 31.12.2020
Vedlegg:

 1. Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer

 

PS 53/16

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for Frostating lagmannsrett for perioden 1.1.17 - 31.12.2020
Vedlegg:

 1. Valg av lagrettemedlemmer og meddommer samt skjønnsmedlemmer

 

PS 54/16

Valg av meddommere for Namdal Tingrett for perioden 1.1.17 - 31.12.2020

 

PS 55/16

Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1.1.17 - 31.12.2020
Vedlegg:

 1. Valg av jordskiftemeddommere

 

PS 56/16

Valg av forliksråd for perioden 1.1.17 - 31.12.2020

 

PS 57/16

Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1.1.17 - 31.12.2020

 

PS 58/16

Søknad om tilskudd til Melamartnan 2016
Vedlegg:

 1. Søknad om tilskudd til årets Melamartna
 2. Melamartnan samla budsjett 20.04.2016

 

PS 59/16

Samarbeid med Namdal rehabilitering om opprettelse av kommunepsykolog

 

PS 60/16

Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag - deltakelse

 

PS 61/16

Høringsuttalelse - Moamarka Montessoriskole SA, ny søknad
Vedlegg:

 1. Særutskrift Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA
 2. Anmodning om uttalelse - Moamarka Montessoriskole SA - søknad etter friskoleloven
 3. Søknad - Ny grunnskole etter privatskoleloven - Moamarka Montessorsiskole SA

 

PS 62/16

Omadressering av to sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård til nye vegparseller med adressenavn Grandvegen og Fossvegen

 

PS 63/16

Opprusting av kommunal veg - finansiering av kartlegging og kravspesifikasjon.

 

PS 64/16

Innspill til Fylkesvegplan 2018 - 2021 (2025) og Samferdselsplan

 

PS 65/16

Kulturminneplan, planprosess

 

PS 66/16

Virksomhets- og regnskapsrapport 1. tertial 2016

Vedlegg:

 1. Regnskapsrapport
 2. Finansrapport
 3. Virksomhetsrapport

 

PS 67/16

Økonomiplan 2017 - 2020

Vedlegg:

 1. Økonomiplan 2017-2020 - Formannskapets forslag

 

PS 68/16

Møteplan for 2. halvår 2016