Sakliste Kommunestyremøte 15. september

Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 51/14

Kommunereformen - Oppnevning av styringsgruppe

 

PS 52/14

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2014

Vedlegg:

  1. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene

 

PS 53/14

Overhalla som Fairtrade kommune
Vedlegg:

  1. Generell informasjon om Fairtrade
  2. Kriterier for Fairtradekommuner

 

PS 54/14

Ny Skage barnehage - finansieringsramme grunnundersøkelse og forstudie

 

PS 55/14

Uttalelse til ny søknad om Moamarka Montessoriskole SA

Vedlegg:

  1. Anmodning fra Udir om uttalelse til ny søknad
  2. Ny søknad om godkjenning Moamarka Montesorri 2014
  3. Redegjørelse for elevtall