I forbindelse med kommunestyrets behandling av revidert klima- og miljøplan for Overhalla kommune, fikk kommunestyret 22. april 2014 et videooverført foredrag (via Skype) om temaet fra klimaforsker Eystein Jansen ved Bjerknessenteret i Bergen. Jansen har selv deltatt i FNs klimapanel. Vi beklager litt dårlig lydkvalitet.
 
 

Ordfører endret på saklisten slik at sak nr. 22/13 - Revidering av klima- og miljøplan for Overhalla kommune ble behandlet som første sak, sak nr. 21/14 - Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene 2013-2015 ble behandlet  behandlet som andre sak. Deretter ble sakene behandlet i hht. saklisten.
 

Sak nr. 22/14 - Revidering av klima- og miljøplan for Overhalla kommune t.o.m behandling av sak nr. 23/14 - Avslutning av utredning om felles sykeheimsleger i Midtre Namdal (Fagsjef oppvekst, Dagfinn Johansen, innledet før behandling av sak nr. 22/14. Enhetsleder, Heidi Kildal fra Helse og familie orienterte kommunestyret om status for Helse og familie før behandling av sak 23/14. Selve orienteringer var ikke direkte relevant til saken, men det var mer en generell orientering fra fagområdet som ble gitt).


Video streaming by Ustream

Sak nr. 24/14 - Årsmelding 2013 - Overhalla eldreråd (Leder i Eldrerådet, Knut H. Vollan innledet til saken) - Sak nr. 29/14 - Fortsatt drift av 110-sentralen i Namsos


Video streaming by Ustream

Sak nr. 29/14 fortsetter frem til gruppemøte.


Video streaming by Ustream

Sak nr. 29/14 fortsetter frem t.o.m. sak nr. 30/14 - Sluttregnskap - Ombygging av barnehagebygg ved Ranemsletta barnehage til leiligheter


Video streaming by Ustream