Etter en flott underholdning v/Kulturskolen, reklamerte OBUS for sin forestilling "Tramteatret" som blir vist på Gimle 2. april av 5-7. trinn. Deretter startet møte med referatsak og behandling av følgende saker:

Sak 10/14 - Søknad om fritak fra styreverv for Josefine og Ludvig Strømhyldens minne t.o.m. sak 18/14 - Høring av konsesjonssøknad Nedre Røssåga - Namsos (Skage) og Namsskogan-Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kV - spenningsoppgradering og nybygging.


Video streaming by Ustream
Sak 19/14 - Søknad om kjøp av areal på Skage industriområde til bruk som landbruksareal. Anita Lindsetmo Vold og Marius Vold - sak 20/14 - Ny Skage barnehage - endret lokalisering og oppstart av planarbeid


 
Video streaming by Ustream
Sak 20/14 forts. - Ny Skage barnehage - endret lokalisering og oppstart av planarbeid
 


Video streaming by Ustream
Sakliste kommunestyremøte 17. mars

Les og last ned saklista her

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

RS 1/14

Referat til kommunestyremøte 17.3.14

 

PS 10/14

Søknad om fritak fra styreverv for Josefine og Ludvig Strømhyldens minne

 

PS 11/14

Rapport selskapskontroll Namas AS

 

PS 12/14

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013

 

PS 13/14

Rapport om brukerundersøkelser innen helse og omsorg

 

PS 14/14

Anskaffelse av nødstrømsaggregater - finansiering

 

PS 15/14

Uttalelse om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret

 

PS 16/14

Overhalla Næringsbygg AS - ny strategiplan og nye vedtekter

 

PS 17/14

Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype

 

PS 18/14

Høring av konsesjonssøknad Nedre Røssåga - Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kV - spenningsoppgradering og nybygging.

 

PS 19/14

Søknad om kjøp av areal på Skage industriområde til bruk som landbruksareal. Anita Lindsetmo Vold og Marius Vold.

 

PS 20/14

Ny Skage barnehage - endret lokalisering og oppstart av planarbeid