Møteprotokoll

Vi må beklage at det mangler lyd på underholdningen fra kulturskoleelevene våre. Vi hadde tekniske problemer i starten av opptaket.

Les sakliste til kommunestyremøte (saksframlegg, uten vedlegg)

 

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 61/18

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av valgdag

 

PS 62/18

Finansiering av utbygging av tilknytning vann/avløp for Skogmo Industripark

 

PS 63/18

Forprosjekt ny varmekilde helsesenteret

 

PS 64/18

Sjåenget steinuttak - kunngjøring av planprogram og offentlig ettersyn
Vedlegg:

  1. Forslag til planprogram for Sjåenget steinuttak

 

PS 65/18

2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes grustak
Vedlegg:

  1. Særutskrift FOR-sak 33/18, 15.5.2018 - 1.gangs behandling av reguleringsplan for Bjørnes grustak
  2. Planbeskrivelse, datert 15.01.18, rev.07.05.18
  3. Reguleringsplankart, datert 15.01.18
  4. Reguleringsbestemmelser, datert 15.01.18 (revidert i tråd med forslag til vedtak, rev. datert 25.10.18)

 

PS 66/18

2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Skage industriområde
Vedlegg:

  1. Særutskrift FOR-sak 42/18, 05.06.18 - 1. gangs behandling av reguleringsplan for Skage industriområde - offentlig ettersyn
  2. Planbeskrivelse, datert 23.05.18
  3. Reguleringsplankart, datert 23.05.18
  4. Reguleringsbestemmelser, datert 23.05.18, rev. 25.10.18