Møteprotokoll

Les sakliste til kommunestyremøte (saksframlegg, uten vedlegg)

 

Sakliste:

Saksnr

Innhold

 

PS 56/18

Namdalsstrategien 2018-2025 med handlingsplan 2018-2019 og kommunikasjonsstrategi for Namdal regionråd
Vedlegg:

  1. Namdalsstrategien 2018-2025 med handlingsplan 2018 og kommunikasjonsstrategi for Namdal regionråd

 

PS 57/18

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2018
Vedlegg:

  1. Finansrapport 2. tertial
  2. Virksomhetsrapport 2. tertial

 

PS 58/18

Hunn skole - etablering av brakkerigg og gjennomføring av bygningsmessige tiltak.

 

PS 59/18

Utbygging av Skageåsen boligfelt III, trinn 4 - Tomtepris

 

PS 60/18

Overvannstiltak, fra regulert område ovenfor Lauvli
Vedlegg:

  1. Rapport utarbeidet av Trønder-Plan AS
  2. Kart