Her kan du se møteprotokollen.


Les og last ned saklista til kommunestyret her.

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 49/19

Valg av setteordfører for perioden 5.10. - 12.10.19

 

PS 50/19

Ny lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt i Overhalla kommune - sluttbehandling
Vedlegg:

  1. Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt
  2. Særutskrift offentlig ettersyn, FOR-sak 41/19, 4.6.19

 

PS 51/19

Reglement for folkevalgte organer og arbeidsvilkår
Vedlegg:

  1. Folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår

 

PS 52/19

Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Vedlegg:

  1. Skatteoppkreverens årsrapport 2018
  2. Skatteetatens kontrollrapport 2018
  3. Kontrollutvalgets behandling

 

PS 53/19

Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)
Vedlegg:

  1. Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)

 

PS 54/19

Namdal Rehabilitering IKS, eierskap, organisering og betalingsmodell
Vedlegg:

  1. Framtidig eierskapsstruktur, organisering og betalingsmodell fra Namdal Rehabilitering - Rapport
  2. Protokoll representantskapsmøte 30.04.19
  3. Gjeldende selskapsavtale fra 2014.