Sakliste Kommunestyremøte 29. mars

Les og last ned sakliste og vedlegg her.

Innsynsmodul

Saker til behandling:

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 16/16

Kommunereformen - rådgivende folkeavstemming

 

PS 17/16

Planleggingstilskudd til gårdbrukere i Overhalla

 

PS 18/16

Finansiering renovering Vanebo bru

 

PS 19/16

Finansiering asfaltering Skage kirke

 

PS 20/16

Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune.

 

PS 21/16

Søknad om fritak fra verv som 1. vararepresentant til FRP

 

PS 22/16 Regulering av festeavgift for graver