Sakliste Kommunestyremøte 26. mai

Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr

Innhold

 

PS 31/14

Skatteoppkreverfunksjonen 2013
Vedlegg:

 • Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Overhalla kommune
 • Årsrapport 2013 fra Skatteoppkreveren i Overhalla kommune
 • Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 5.5.14 - sak 011/14

 

PS 32/14

Salg av kommunale boliger Grovin 11A - 11D.

 

PS 33/14

Kommunens uttalelse i navnesak 2009/2 Overhalla kommune - Bruksnavn for gårdsnummer 32/1 Oppdal/Opdal.
Vedlegg/uttalelser:

 • Høringsuttalelse fra Guri Opdal
 • Brev datert 17.12.13 fra Kartverket - Oppstart av navnesak 2009/2 i Overhalla kommune

 

PS 34/14

Navnesak for tettstedene Overhalla/Ranemsletta og Hunn/Skage
Vedlegg/Uttalelser:

 • Brev datert 8.10.13 fra Kartverket - Tettbebyggelsesnavn Overhalla
 • Brev datert 16.9.13 - Opprop "Respekt for eldre stedsnamn i Overhalla"
 • Høringsuttalelse - Anne Mørkved - Oversendelsesbrev datert 31.3.14
 • E-post datert 19.10.13 fra Anne Mørkved - Vedlegg til e-post datert 19.10.13
 • Brev datert 28.3.14 fra Carl Ivar Storøy, Ole Formo, Ole Martin Skilleås og Brynjar Mørkved - Høringsuttalelse - navnesak - fra Hunn til Skage
 • Uttalelse fra Facebook - Anne Mørkved
 • Uttalelse fra Kjell Ivar Vannebo
 • Brev datert 27.3.13 fra Nord-Trøndelag kulturvernråd - Høringsuttalelse ang. stedsnavna Hunn og Skage
 • Uttalelse fra Ole Martin Skilleås
 • Brev datert 27.3.13 fra Overhalla Historielag - Vedr. Reisinga av navnesak for tettstedene Overhalla/Ranemsletta og Hunn/skage - høring
 • Uttalelse fra Overhalla reiselivsforening og Overhalla handel og serviceforening - Overhalla som navn på sentrum
 • Uttalelse fra styret i Skogmo industripark

 

PS 35/14

Årsregnskap 2013
Vedlegg:
Årsregnskap - del 1 - Formannskapets forslag

 

PS 36/14

Årsberetning 2013
Vedlegg:
Årsberetning 2013 - Formannskapets forslag
Virksomhetsrapport for 2013

 

PS 37/14

Søknad om tilskudd - Melamartnan SA
Vedlegg:
Tilleggsopplysninger til søknad om tilskudd