Les sakliste til kommunestyret (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 56/17

Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Organisering og etablering av vigsel i Overhalla kommune

 

PS 57/17

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune - Formannskapets forslag

 

PS 58/17

Legevaktsamarbeid I Namdalen-Utredning og anbefalinger. Overhalla kommunes behandling av utredningens anbefalinger
Vedlegg:

  1. Legevaktsamarbeidet i Namdalen - utredning og anbefalinger 2017