Sakliste

Les og last ned sakliste med vedlegg her.

Du kan også lese saker til behandling via kommunens innsynsmodul.

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 34/16

Årsmelding 2015

 

PS 35/16

Årsregnskap 2015

 

PS 36/16

Skatteoppkreverfunksjonen 2015

 

PS 37/16

Plan for selskapskontroll 2016 - 2019

 

RS 1/16

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

 

PS 38/16

Finansiering av Hildresåsen boligområde

 

PS 39/16

Finansiering brannstasjon

 

PS 40/16

Finansiering reparasjon av eksisterende asfalt

 

PS 41/16

Søknad om nedjustert festeavgiftsnivå for Brøndbo Holding AS, eiendommene 13/37/35 og 13/37/39

 

PS 42/16

Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016- 2019

 

PS 43/16

Rehabilitering av garderober og inngangsparti svømmehall

 

PS 44/16

Etablering av sykkelparkering Hunn skole

 

PS 45/16

TV-aksjonen 2016 - Anmodning om å opprette kommunekomite

 

PS 46/16 Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019