Sakliste Kommunestyremøte 20. oktober

Les og last ned saklista her.

 

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 56/14

Overhalla som Fairtrade kommune
Vedlegg:

 1. Generell informasjon om Fairtrade
 2. Kriterier for Fairtradekommuner

 

PS 57/14

Ann Gregersen - Søknad om fritak som leder i Kontrollutvalget i Overhalla

 

PS 58/14

Søknad om fritak fra politiske verv - Ronny Strøm

 

PS 59/14

Medlemskap i Visit Namdalen SA
Vedlegg:

 1. Firmaattest
 2. Serviceavtale
 3. Vedtekter Visit Namdalen SA

 

PS 60/14

Regnskap og virksomhetsrapport 2. tertial 2014
Vedlegg:

 1. Regnskapsrapport 2. tertial 2014
 2. Finansrapport 2. tertial 2014
 3. Budsjettkontroll 2. tertial Midtre Namdal samkommune

 

PS 61/14

Søknad om ytterligere startlån til videretildeling i 2014.

 

PS 62/14

Klage. Navnesak for tettstedene Overhalla/Ranemsletta og Hunn/Skage
Vedlegg:

 1. Klage fra Namdal Historielag datert 25.6.14
 2. Klage fra Nord-Trøndelag Kulturvernråd datert 24.6.14
 3. Særutskrift - K-sak 34/14
 4. Tilråding fra Språkrådet - Stedsnavntjenesten i Midt-Norge datert 28.8.14

 

PS 63/14

Oppstart, framdrift og finansiering av reguleringsplanarbeid - Skage industriområde
Vedlegg:

 1. Særutskrift K-sak 19/14 - Søknad om kjøp av areal på Skage industriområde til bruk som landbruksareal. Anita Lindsetmo og Marius Vold

 

PS 64/14

Omlegging av høyspentlinjer på Skogmo industriområde.