Opptak av møte frem til kl. 14.35:
Fortsetter her:
Sakliste kommunestyremøte 2. februar

Les og last ned saklista til Kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 1/16

Valg av medlem og varamedlem til beredskapsstyret i Namdal IUA for perioden 2016-2010

 

PS 2/16

Valg av Ungdomsråd for 2016-2018

 

PS 3/16

Finansrapport 2015

 

PS 4/16

Kommunereformen - retningsvalg og videre prosess

Vedlegg:

  1. Faktautredning MNS
  2. Faktautredning Overhalla-Grong-Høylandet

 

PS 5/16

Høring - forslag til sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune - Trøndelagsutredningen