Les sakliste til kommunestyret (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 45/17

Valg av representant til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) eiermøte

 

PS 46/17

Tiltak for å ivareta nye krav til personvern

 

PS 47/17

Haugum Gård - Søknad om utvidelse av skjenkebevilling
Vedlegg:

  1. Skisse/oversikt over bygg og skjenkeområder

 

PS 48/17

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2017
Vedlegg:

  1. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene

 

PS 49/17

Ny kommunestruktur - fortsatt deltakelse i kirkelig fellesrådssamarbeid
Vedlegg:

  1. Ny kommunestruktur - fellesrådsarbeid, datert 02.03.2017 fra kirkeverge Helge Lauvsnes
  2. Fremtidig fellesrådssamarbeid - noen momenter, datert 28.03.2017 fra kirkevergen
  3. Uttalelse og vurderinger fra Overhalla menighetsråd v/Eva Kaldahl, datert 26.07.2017

 

PS 50/17

Nytt felles regionråd for Namdalen fra 01.01.2018
Vedlegg:

  1. Vedtak i Region Namdal med notat om fremtidig organisering av nytt felles regionråd i Namdalen.
  2. Forslag til nye vedtekter

 

PS 51/17

Midler til geoteknisk undersøkelse av Skageåsen III - trinn 4

 

PS 52/17

Kartlegging friluftslivsområder i Overhalla kommune

 

PS 53/17

Behov for merfinansering for prosjekt ny brannstasjon i Overhalla

 

PS 54/17

Finansiering av brannvarslingsanlegg OBUS ungdomsskole

 

PS 55/17

Etablering av ny avløpspumpestasjon Lille Amdal