Les og last ned saklista her.

SAKLISTE

Saksnr

Innhold

 

PS 96/16

Innkjøp av TV-apparater til Overhalla sykeheim

 

PS 97/16

Kunstnerisk utsmykking - forslag til retningslinjer
Vedlegg:

  1. Kunstnerisk utsmykking - Forslag til retningslinjer

 

PS 98/16

Innkjøp av nettbrett til folkevalgte

 

PS 99/16

Salg av aksjer i NamNamdalen AS
Vedlegg:

  1. Informasjon til aksjonerer i NamNamdalen AS

 

PS 100/16

Forvaltningsrevisjonsrapport - arkivtjenester

 

PS 101/16

Søknad fra Visit Namdalen SA om økonomisk bidrag for 2017
Vedlegg:

  1. Avtale mellom kommune og Visit Namdalen 2017
  2. Søknad om tilskudd
  3. Finansiering
  4. Vedr. Visit Namdalen og Foreningen Kystriksvegen

 

PS 102/16

Rapport Flyktningetjenesten 2016
Rapport flyktningetjenesten 2016

 

PS 103/16

Hildresåsen boligområde - utsetting av utbyggingsvedtak

 

PS 104/16

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.
Vedlegg:

  1. Kommuneplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg

 

PS 105/16

Rullering av Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 og revisjon av handlingsprogrammet
Trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram 2017-2020

 

PS 106/16

Rullering av vegplan 2016-2019 og revisjon av tiltaksplan.
Revidert vegplan 2016-2019

 

PS 107/16

Rullering - Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan drift 2017 og Tiltaksplan investeringer 2017 - 2020
Vedlegg:

  1. Hovedplan for kommunal bygningsmasse med vedlegg

 

PS 108/16

Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune

 

PS 109/16

Møteplan for 1. halvår 2017

 

PS 110/16

Årsbudsjett 2017
Vedlegg:

  1. Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2017

 

PS 111/16

Revidert økonomiplan 2017-2020
Vedlegg:

  1. Formannskapets forslag til revidert økonomiplan for 2017-2020