Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 81/16

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2016
Vedlegg:

  1. Tilstands- og utviklingsrapport, fullversjon
  2. Tilstands- og utviklingsrapport, kortversjon

 

PS 82/16

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2016
Vedlegg:

  1. Virksomhetsrapport 2. tertial 2016
  2. Finansrapport 2. tertial 2016
  3. Regnskapsrapport 2. tertial 2016

 

PS 83/16

Sluttregnskap OBUS barneskole

 

PS 84/16

Rehabilitering av avløpsledning Gansmo - Moan

 

PS 85/16

Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune. Kunngjøring i hht stadnamnlovens regler.

 

PS 86/16

Etablering av ny overvannskum og overvannsledning Nordsvenning.

 

PS 87/16

Kjøp av grunn for utbygging av næringstomter på Skogmo industriområde