Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 88/16

Utviklingsplan for barnehagene 2016-2020
Vedlegg:

  1. "Kompetanse for framtidens barnehage" - Strategi for perioden 2016-2020 1. utgave - 2016

 

PS 89/16

Avklaring om deltakelse i etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag
Vedlegg:

  1. Svarbrev fra fylkeskommunen datert 26.9.16
  2. Partnerskapsavtale Oppvekstforum Nord-Trøndelag

 

PS 90/16

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering
Vedlegg:

  1. Folkevalgtes arbeidsvilkår - Revidering høsten-16

 

PS 91/16

Framtidig regionråd i Namdalen
Vedlegg:

  1. Saksfremlegg regionråd for Namdalen
  2. Organisering av region Namdalen

 

PS 92/16

Ny alminnelig taksering: Framdriftsplan mv.

 

PS 93/16

Økt finansiering av nytt Høydebasseng på Skage

 

PS 94/16

Forprosjekt Hunn skole

 

PS 95/16

Tomtevalg til ny brannstasjon