Møteprotokoll

Les sakliste til kommunestyret (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 14/18

Årsmelding for Overhalla Eldreråd 2017
Vedlegg:

  1. Eldrerådets årsmelding 2017

 

PS 15/18

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Vedlegg:

  1. Saksprotokoll 03/18 - Årsrapport 2017
  2. Årsrapport 2017

 

PS 16/18

Søknad om fritak fra verv - Hilde Kristin Van Hooft

 

PS 17/18

Valg av ny representant til Midtre Namdal kirkelige fellesråd
Vedlegg:

  1. KA-notat datert 15.10.2015

 

PS 18/18

Nasjonal tilskuddsordning barnefattigdom
Vedlegg:

  1. Søknader til prosjekter

 

PS 19/18

Utbygging carport og ladestasjoner ved administrasjonsbygget

 

PS 20/18

Forslag til planprogram - kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018 - 2030 - finansiering av kommuneplanarbeidet

Vedlegg:

  1. Forslag til planprogram med tilhørende vedlegg: Statistikk bolig- og hyttebygging, evaluering samfunnsdel og evaluering arealdel)