På grunn av vinter prioriteres arbeid i grunnen først, slik at man får nye kabler og fundamenter i jorden før frosten kommer. De gamle installasjonene vil da samtidig bli fjernet.

Flere veier og strekninger vil derfor være mørke en periode framover, fra uke 42 og 43 til det er ferdig montert senest rundt uke 50 og 51.

Dette gjelder Hunn, Øysletta, vestergårdsvegen, Langlia, Nerlia, Midtlia, Øverlia, skageåsen Nedre og Kvaldstadtunet.

Veiene vil bli lyssatt fortløpende når de er ferdige.
 

Kontaktperson

Michael Wærnes
Prosjektleder i Overhalla Kommune
Tlf: 475 11 325