I all hovedsak skal det da være lys på de fleste strekningene. Det vil likevel kunne forekomme områder som er mørke, eller at de lyser på dagtid en periode framover. For å forsikre oss om riktig montering og programmering, så vil det være en gjennomgang av alle lyspunkter i etterkant. Arbeidet vil være prioritert grunnet årstiden vi går inn, og planen er at det i løpet av 2 uker skal være normal belysning på samtlige veier med gatelys.

Eventuelle henvendelser til oss både om gatelys og andre forhold kan du generelt melde via løsningen Borgermelding (app).