Et nytt koronavirus forårsaket i desember 2019 utbrudd av luftveisinfeksjon i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.


Hvis du tror du er utsatt for smitte:

Hvis du tror du kan være smittet, skal du ringe fastlege eller legevakt (116117). Det er viktig at du ringer legen før du oppsøker hjelp. Testing av friske personer som returnerer fra berørte områder anbefales ikke.

Vi tester personer som opplever akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Har vært i områder med vedvarende spredning av viruset. Oppdatert liste Folkehelseinstituttet.
  • Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon
  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon


Helsedirektoratets informasjonsfilm:

Kriteriene kan endres fortløpende under utbruddet.


Forebyggende råd til alle innbyggere:

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus. For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.


Aktuell informasjon: