I juni 2016 skal kommunestyret vedta om Overhalla vil slå seg sammen med andre kommuner eller ikke. Allerede i førstkommende møte 2. februar skal kommunestyret velge om en skal arbeide videre med mulig sammenslåing med kommunene i Midtre Namdal (Vest-alternativet) eller mulig sammenslåing med Høylandet og Grong kommuner (Øst-alternativet). Alternativet med å fortsette som egen kommune skal også utredes nærmere.

Ordfører og rådmann vil først informere om arbeidet med reformen. Vi ønsker deretter at så mange som mulig kommer med synspunkter og innspill til veien videre. Denne gangen blir det arrangert et felles folkemøte (ikke grendevis) for innbyggerne i kommunen.

Det blir enkel kaffeservering.

Vel møtt!

Ordføreren

Se også: