Slik går dere frem:

  • Her kan dere søke om vigselsattest digitalt
  • Når vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, mottar dere en prøvingsattest fra Skatteetaten som er gyldig i 4 måneder. Vielsen må skje innenfor denne fristen.
  • For bestilling og informasjon om borgerlig vielse, ta kontakt med kommunens Servicesenter (742 80 000) eller bestill vielse her.


Den kommunale vigselsretten ivaretas av:

  • Per Olav Tyldum (ordfører)
  • Johan Tetlien Sellæg (varaordfører)
  • Trond Stenvik (rådmann)


Praktisk informasjon:

  • Kommunestyresalen v/administrasjonsbygget er inntil videre valgt som seremonirom. Eventuelle ønsker om andre alternativ drøftes og avklares med den som skal utføre vielsen. 
  • Tilbud om borgerlig vielse gjelder for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen.
  • Vielsen er gratis

Vi ønsker å tilrettelegge så vielsen blir en fin og minnerik opplevelse for brudeparet.


Aktuelt

Informasjon om borgerlig vigsel - publisert 30.10.17
Særutskrift - kommunestyrets sak om organisering og etablering av vigsel