Den smittede har en avklart forbindelse til tidligere smittetilfelle. Alle nærkontaktene til personen er også i karantene og følges opp. Det er derfor ikke behov for ytterligere smittesporing. 

Overhalla kommune oppfatter fortsatt å ha god oversikt over smittesituasjonen i Overhalla. 

Dette er det niende smittetilfellet i Overhalla i løpet av de tre siste ukene. Syv av de åtte tidligere meldte smittetilfellene er nå friskmeldt.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt på koronatelefonen.

Du kan også bruke de nasjonale informasjonskanalene:

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30).

helsenorge.no https://helsenorge.no/koronavirus 

På helsenorge.no finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål.  

Nye nasjonale retningslinjer:
Regjeringen kom 5.11.2020 med skjerpede retningslinjer som alle bør sette seg inn i. Generelt anbefales det nå at alle i de kommende ukene i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre. Les mer på regjeringens nettside.

Du kan også bidra!
I den situasjonen som nå er lokalt er det fortsatt avgjørende at vi alle må forsøke å begrense antall nærkontakter. Vi må også fortsette å være nøye med å holde god avstand og håndhygiene. Får man en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- og luktesans, sår hals, eller føler seg syke, så hold deg hjemme og ta kontakt med koronatelefonen for å vurdere testing for Covid-19.